Os obxectivos establecidos dentro do proxecto de innovación sobre o aproveitamento resineiro son moi diversos e terán lugar en diferentes parcelas de experimentación en función do resultado que se persegue:

Obxectivo 1: Estimar os rangos de produción no método de pica de casca comparando caras tradicionais de 12 cm fronte a caras mais anchas de 20 cm.

O ensaio consistirá en desenvolver o tradicional método de pica de casca cun ancho de 12 cm fronte a un ancho de pica de 20 cm en primeiro e segundo ano de producción e empregando sempre o mesmo estimulante. 

Este ensaio terá lugar na parcela establecida no Monte Veciñal en Man Común de Baroña, Porto do Son.

Obxectivo 2: Estimar os rangos de produción no método de pica de casca coa utilización de 3 pasta estimulantes diferentes en ancho de cara de 16 cm.

O ensaio consistirá en analizar o efecto de tres pastas estimulantes sobre a producción obtida co método de pica de casca sobre masas de Pinus pinaster e Pinus radiata.

 

As pastas a probar están elaboradas en base a diferentes sustancias estimulantes e son as que se indican a continuación:

 

  • Pasta aceda (elaborada en base a ácido sulfúrico).
  • Pasta cunningham (elaborada en base a etephon).
  • Pasta asacif (elaborada en base a ácido salicílico).

Este ensaio terá lugar nas parcelas de experimentación establecidas no MVMC Baroña (Porto do Son), MVMC Ferroedo (Ferreira de Pantón), MVMC Estelo (Mondoñedo) e MVMC Xalo (Culleredo).

Obxectivo 3: Avaliar a eficacia das distintas pastas estimulantes sobre a produción total e a dinámica de fluxo de resina mediante técnicas de microrresinación e determinar o valor preditivo da técnica de microrresinación como ferramenta para avaliar a eficacia de distintas pastas estimulantes en resinación convencional.

A comparación dos resultados dos experimentos mediante micorresinación cos resultados obtidos mediante resinación convencional permitirá determinar o valor preditivo das técnicas de microrresinación como ferramentas para avaliar a eficacia de distintas pastas estimulantes en resinación convencional. A súa vez, a realización da experiencia en varios montes, campañas de resinación e en distintas especies permitirá avaliar como a influencia do ambiente espacial e temporal afecta a eficacia das distintas pastas estimulantes.

 

Ao igual que o obxectivo 2, os ensaios realizaranse nas parcelas de experimentación establecidas no MVMC Baroña (Porto do Son), MVMC Ferroedo (Ferreira de Pantón), MVMC Estelo (Mondoñedo) e MVMC Xalo (Culleredo).

Obxectivo 4: Conseguir a partir do método Borehole unha resina natural de alta calidade destinada a formulación de compostos de uso humano ou animal mediante a aplicación de estimulantes compatibles conservando todos os compostos volátiles.

O ensaio consistirá en lograr un eco-estimulante que aplicado sobre o método borehole consiga aumentar a producción de resina natural pura.

 

Este ensaio probarase nas parcelas de experimentación do MVMC Baroña, Maceda, Rosal e A Guarda.

Obxectivo 5: Proba piloto para mecanizar o proceso manual de resinación mediante amoladora para a realización de pica de casca por raión.

O ensaio consistirá en realizar probas de pica de casca cunha amoladora a batería cun disco groso que permite realizar picas en forma de raións de forma mecanizada evitando así o traballo con ferramentas manuais tradicionais. 

 

Este ensaio realizarase na parcela de experimentación localizada no MVMC Baroña, Porto do Son.